Referenssit

2018

12.4.2018 JRComplex on suorittanut haavoittuvuustestauksen Svea Ekonomin järjestelmään

12.4.2018 JRComplex on sopinut mobiiliapplikaation kehityshankkeesta androidille

12.4.2018 JRComplex on sopinut Tietosuojavastaavan tehtävistä Valuecode Oy:n kanssa.

2017

22.12.2017 JRComplex on suorittanut haavoittuvuustestauksen ja murtautui onnistuneesti asiakasjärjestelmään. Erityispiirteenä PHP. 

25.10.2017 JRComplex on suorittanut haavoittuvuustestauksen Turun kaupungin järjestelmään

13.4.2017 JRComplex on suorittanut mobiiliratkaisun haavoittuvuusteatuksen ja onnistuneesti murtautui applikaatioon, erityispiirteenä Android ja React Native

17.2.2017 JRComplex on tehnyt forensics analyysin linux työasemaan tietomurtoepäily tilanteessa

27.1.2017 JRComplex on sopinut ajanvarausjärjestelmän haavoittuvuustestauksesta, erityispiirteenä Microsoft teknologiat

19.1.2017 JRComplex on suorittanut Drupal CMS ratkaisun teknisen auditoinnin, erityispiireteenä custom modulien lähdekoodiauditointi. Asiakas oli Turun kaupunki.

2016

30.11.2016 JRComplex on tehnyt haavoittuvuustestauksen terveyspalveluihin kuuluvaan www järjestelmään, erityispiirteenä MEAN Stack, REST API ja CORS hyökkäykset

23.5.2016 JRComplex on sopinut SSO ratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä SAML

23.2.2016 JRComplex on konsultoinut valtionhallinnon organisaatiota liittyen VRK:n SSL sertifikaatteihin

2015

28.10 JRComplex on suorittanut web applikaation haavoittuvuustestauksen Svea Ekonomi:lle.

"Alusta loppuun ammattimaisesti ja tehokkaasti suoritettu palvelun testaus ja lopputuloksena ytimekäs, selkeä loppuraportti. Kiitos!" Stefan Lönnqvist, IT manager, Svea Ekonomi

"Tykkäsin siitä lähestymistavasta joka sulla oli, että asiantuntija tekee oikean työn vs. sitten se lähestymistapa että laitetaan joitan skannereita hakkaamaan tyhmänä joitain requja." Carla Nuutinen, ohjelmistokehittäjä, Svea Ekonomi

3.8 JRComplex konsultoi Libreswan / Ubuntu LTS IPSec VPN ratkaisua There Corporation Oy:lle

28.6 JRComplex päivitti Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen HA klusterin

2014

2014 JRComplex työskenteli edelleen vaativien korkean käytettävyyden pilvi- ja HA hankkeiden parissa sekä koulutti niin HA ratkaisuja kuin tietoturvaa, osallistui vaativaan datan palautus projektiin sekä tarjosi asiakkailleen linux järjestelmien tukipalveluja.

2013

25.6.2013 JRComplex on sopinut Sles 11 klusteroinnin konsultoinnista erityispiirteenä globaalin palveluntuottajan tekniset osaamishaasteet. JRComplex työskenteli tämän hankkeen parissa yhteensä kaksi vuotta, erityispiirteenä erittäin korkean käytettävyyden vaatimus ja korostettu tietoturvallisuustaso.

31.5.2013 JRComplex koulutti Sles Pacemaker klusterointia 30-31.5.2013

13.2.2013 JRComplex kouluttaa Sles Pacemaker klusterointia 19-20.3.2013

13.2.2013 JRComplex sopinut Sles Ocfs2 + DRBD klusteriratkaisun asentamisesta

13.2.2013 JRComplex on sopinut erittäin korkean käytettävyysvaatimuksen Sles klusteriratkaisun asentamisesta ja konsultoinnista, erityispiirteenä Xen virtualisointi, Suse Studio Appliance tuotanto ja Cloud Manager työkuormien hallinta

2012

26.9.2012 JRComplex on sopinut turvaluokitellun ympäristön konsultoinnista

26.9.2012 JRComplex on sopinut PHP applikaation auditoinnista, erityispiirteenä lähdekoodiauditointi sekä ajoympäristönä toimivan virtuaalipilven katselmointi

13.7.2012 JRComplex on sopinut erään merkittävän teknistä tietoturva-auditointia tekevän kilpailijan loppuraportin kommentoinnista loppuasiakkaalle erityispiirteenä haitan aiheuttaminen liiketoiminnalle väitetyillä olemattomilla haavoittuvuuksilla

30.5.2012 JRComplex on sopinut NetIQ Cloud Manager pilvihallintatuotteen käyttöönotto projektista joka jakaantuu kolmeen asennusvaiheeseen

17.4.2012 JRComplex on sopinut tietoturvakonsultoinnista erityispiirteenä kokonaisvaltainen tietoturvallisuuden hallinta

29.3.2012 JRComplex on sopinut korkean käytettävyyden klusteroinnin konsultoinnista erityispiirteenä Suse ja Sles11 teknologiat.

29.3.2012 JRComplex on sopinut Escenic cms ympäristön haavoittuvuustestauksesta.

29.3.2012 JRComplex on sopinut Drupal cms ympäristön haavoittuvuustestauksesta, erityispiirteenä lähdekoodiauditointi.

4.1.2012 JRComplex on sopinut php applikaation auditoinnista, erityispiirteenä haavoittuvuustestaus ja lähdekoodiauditointi

2011

8.12.2011 JRComplex on sopinut php applikaation auditoinnista, erityispiirteenä lähdekoodiauditointi

16.11.2011 JRComplex on sopinut tietomurtotapauksen tutkinnasta, erityispiirteenä Sql injection

2.11.2011 JRComplex on sopinut php applikaation haavoittuvuustestauksesta

2.11.2011 JRComplex on sopinut virtualisoinnin suorituskyky- ja arkitehtuurikonsultoinnista

2.11.2011 JRComplex on sopinut verkkokaupparatkaisun haavoittuvuustestauksesta

20.10.2011 JRComplex on sopinut healthcare sektorin järjestelmän haavoittuvuustestauksesta

20.10.2011 JRComplex on sopinut mediapalvelun haavoittuvuustestauksesta

20.10.2011 JRComplex on sopinut Java pohjaisen WWW järjestelmän haavoittuvuustestauksen kolmannesta vaiheesta

30.5.2011 JRComplex on sopinut Pacemaker korkeankäytettävyyden klusteroinnin ja Xen virtualisoinnin konsultoinnista globaalille palveluntuottajalle

30.5.2011 JRComplex on sopinut työasemavirtualisointiratkaisun konsultoinnista, erityispiirteenä korostettu virtuaaliympäristöjen tietototurva- ja suojaus

30.5.2011 JRComplex on sopinut fyysisten- ja Vmware virtuaalikoneiden migraatiotuotteen, Platespin Migrate, konsultoinnista. Hankkeessa konvertoitiin järjestelmiä Xen virtuaalikoneiksi

30.5.2011 JRComplex on sopinut Java pohjaisen WWW järjestelmän jatkotestauksesta korjausten ja kovennusten jälkeen

30.5.2011 JRComplex on sopinut Java pohjaisen WWW järjestelmän haavoittuvuustestauksesta

9.2.2011 JRComplex on sopinut PHP applikaation lähdekoodiautioinnista sekä haavoittuvuustestauksesta

9.2.2011 JRComplex on sopinut virtuaalipilvien hallintatuotteen Orchestratorin koulutuksesta

9.2.2011 JRComplex on sopinut korkean käytettävyyden klusteriratkaisun sekä siihen liityvän virtuaalikoneiden hallintakerroksen toimittamisesta SUSE teknologioilla (Sles11, HAE, Platespin Orchestrator)

2010

21.10.2010 JRComplex on sopinut kolmen www palvelun haavoittuvuustestauksesta, erityispiirteenä Flash, Php ja henkilörekisterit

30.9.2010 JRComplex esiintyi Open Solutions seminaarissa

23.9.2010 JRComplex esiintyi Novell Summit seminaarissa

17.8.2010 JRComplex on sopinut haku-toteutuksen (search engine) auditoinnista

2.7.2010 JRComplex on sopinut sovellusrajapinnan auditoinnista, erityispiirteenä sosiaaliset mediat

2.7.2010 JRComplex on sopinut ns. private cloud pilviympäristön toteuttamisesta keskisuurelle organisaatiolle

2.7.2010 JRComplex on sopinut Microsoft Sharepoint ratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä extranet palvelut

22.4.2010 JRcomplex on sopinut räätälöidyn PHP applikaation auditoinnista erityispiirteenä Sql yhteydet ja sessiohallinta

22.4.2010 JRComplex on sopinut Jabber toteutuksen oikeuksien testaamisesta

29.3.2010 JRComplex on sopinut tietovuodon riskin analysoinnista eräässä Web järjestelmässä, eritysipiirteenä Openldap

26.1.2010 JRComplex on sopinut tietoturvakoulutuksesta

26.1.2010 JRComplex on sopinut tietomurtotapauksen tutkinnasta, erityispiirteenä Voip teknologiat

26.1.2010 JRComplex on sopinut virtualisoidun klusteriratkaisun asentamisesta, erityispiirteenä Sles 11, Xen, ocfs2, pacemaker sekä Netware palveluiden migraatio klusteroituun ja virtualisoituun OES2 server ympäristöön

2009

11.11.2009 JRComplex on sopinut videoneuvotteluratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä extranet palvelut

10.11.2009 JRComples on sopinut kolmen teollisuuslaitoksen tietoturvakonsultoinnista

10.9.2009 JRComplex on sopinut sisällönhallintaratkaisujen auditoinnista, erityispiirteenä open source teknologiat ja Drupal CMS

2.9.2009 JRComplex on sopinut kommunikaatioratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä Jabber/Openfire opensource teknologiat

14.5.2009 JRComplex on sopinut sisällönhallintaratkaisujen auditoinnista, erityispiirteenä open source teknologiat ja Drupal CMS

13.5.2009 JRComplex puhui Novell Summit 09- tilaisuudessa haavoittuvuustestauksesta

18.3.2009 JRComplex on sopinut kahden www applikaation auditoinnista, erityispiirteenä .NET arkkitehtuuri

9.2.2009 JRComplex on sopinut PHP applikaation uudelleen auditoinnista havaittujen puutteiden korjausten jälkeen

2008

17.12.2008 JRComplex on sopinut merkittävän kokoluokan www ratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä auditoinnin jakaminen eri tuotekehitysvaiheisiin

17.12.2008 JRComplex on sopinut PHP/Linux applikaation auditoinnista, erityispiirteenä organisaation oma koodaama kokonaisuus

14.10.2008 JRComplex on sopinut PHP/Linux applikaation auditoinnista, erityspiirteenä Zend PHP ja Drupal CMS ratkaisu

14.10.2008 JRComplex on sopinut merkittävän kokoluokan www palvelun ohjelmistokomponentin haavoittuvuustestauksesta, erityspiirteenä integraatiorajapinta toiseen organisaatioon sekä löydettyjen haavoittuvuuksien paikkausten auditointi

22.8.2008 JRComplex on sopinut sulautetun Linux järjestelmän haavoittuvuustestauksesta

22.8.2008 JRComplex on sopinut Linux järjestelmän tietoturvakovennuksesta, erityispiirteenä kaupallinen www applikaatio yhdistettynä Linux alustaan

27.6.2008 JRComplex on sopinut www palvelun haavoittuvuustestauksesta, erityispiirteenä Microsoft teknologiat

28.4.2008 JRComplex on sopinut tiedostojenvaihtoon eri organisaatioiden välillä tarkoitetun järjestelmän auditoinnista

10.4.2008 JRComplex on sopinut asiantuntijakonsultoinnista tietoturvatapahtumien seurantahankkeessa

7.4.2008 JRComplex on sopinut kaupallisen julkaisujärjestelmän auditoinnista

7.4.2008 JRComplex on sopinut www sivuston haavoittuvuustestauksesta

6.4.2008 JRComplex on sopinut www ratkaisun haavoittuvuustestauksesta

3.3.2008 JRComplex on sopinut openSSH erityisominaisuuksien koulutuksesta

3.3.2008 JRComplex on sopinut tuotantojärjestelmän auditoinnista. Erityispiirteenä RedHat teknologialla klusteroitu back end ja satojen käyttäjien client server ratkaisu

5.2.2008 JRComplex on sopinut tietomurtotapauksen tutkinnasta

5.2.2008 JRComplex on sopinut virtualisoidun korkeankäytettävyyden klusteriratkaisun asennuksesta. Eritysipiirteenä Suse Linux Enterprise Server teknologiat (Xen, Ocfs2, Heartbeat2)

2007

7.11.2007 JRComplex on sopinut www-portaalin haavoittuvuustestauksesta, erityispiirteenä Orion J2EE applikaatioalusta

24.8.2007 JRComplex on sopinut YIT Tietotekniikka Oy:n kanssa Xen virtualisoinnin koulutuksesta Suse Enterprise Server teknologia-alustalla

24.8.2007 JRComplex on sopinut sulautetun linux pohjaisen turvalaiteratkaisun teknisestä auditoinnista

24.8.2007 JRComplex on sopinut Tietopiiri Oy:n kanssa virtualisoinnin konsultoinnista

5.6.2007 JRComplex on sopinut XEN virtuaaliympäristön asennuksen tarkastamisesta

1.6.2007 JRComplex on sopinut kaupallisen J2EE ratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä JBOSS ja Resin J2EE ajoalustat

15.5.2007 JRComplex kertoo COSS seminaarissa 31.5 ohjelmistojen valinnasta tietoturvakriittisiin ympäristöihin

15.5.2007 JRComplex kertoo XEN virtualisoinnista uudessa Systeemityölehdessä N:o 2/2007

31.3.2007 JRComplex on sopinut teknisestä auditoinnista, erityispiirteenä LAN verkkotestaus, sähköpostin haittaohjelmien läpäisyn testaus sekä organisaation Internet palveluiden haavoittuvuustestaus

13.3.2007 JRComplex on sopinut verkkokauppajärjestelmän auditoinnista, erityispiirteenä monitoimittaja- sekä moniapplikaatioympäristö

13.3.2007 JRComplex on sopinut auditoinnin määrittelystä

12.2.2007 JRComplex esiintyi yhteistyössä SAIMA soft&people Oy:n kanssa Novell Summit 2007 seminaarissa Jyväskylässä, aiheena Xen virtualisointi SLES 10:llä

23.1.2007 JRComplex on sopinut Linux ratkaisun suorituskykykonsultoinnista

7.1.2007 JRComplex on sopinut ASP-palveluja tuottavan tuotantoympäristön virtualisoinnista Suse Enterprise Linux 10 alustoilla ja Xen virtualisointitekniikalla. Erityispiirteenä Java applikaatioympäristö, ulkoiset levyjärjstelmät ja Dell Blade hardware ratkaisu

2.1.2007 JRComplex on sopinut kriittisen terminaalikäyttöisen kassajärjestelmän SSH konsultoinnista

2006

30.10.2006 JRComplex on sopinut mobiilin raportointiratkaisun auditoinnista. Erityispiirteenä Windows alusta, .NET applikaatioympäristö ja erityisen korkea luottamuksellisuusvaatimus

21.8.2006 JRComplex on sopinut kaupallisen J2EE sisällönhallintaratkaisun auditoinnista. Erityispiirteenä mm. JBoss J2EE application server, Resin J2EE application server, klusteroitu MySQL ja RedHat Enterprise Server alusta

26.6.2006 JRComplex on sopinut Mobile Device Management ratkaisun auditoinnista

12.6.2006 JRComplex on sopinut Nokia Business Center mobiilisähköpostiratkaisun haavoittuvuustestauksesta

18.5.2006 JRComplex on sopinut Notes Domino ASP sovellusratkaisun auditoinnista

17.5.2006 JRComplex on sopinut Nokia Business Center (NBC) mobiilisähköpostiratkaisun auditoinnista

21.2.2006 JRComplex on sopinut SELinux koulutuksesta Tietoenatorin kanssa

21.2.2006 JRComplex on sopinut Prima HRM järjestelmän auditoinnista, erityispiirteenä Oracle tietokannan auditointi

12.1.2006 JRComplex on sopinut SELinux tietoturvamahdollisuuksien luennosta korkeantason tietoturvapäättäjille ja asiantuntijoille

2005

11.10.2005 JRComplex on sopinut henkilöstöhallintoon liittyvän ASP järjestelmän auditoinnista. Erityispiirteenä mm. Java/Tomcat sovellusympäristö sekä ulkoistettujen palveluntuottajien tietoturvahallinnan arviointi

27.9.2005 JRComplex on sopinut erittäin korkean turvallisuustason Linux palvelimen asennuksesta. Erityispiirteenä mm. Centos 4.1 käyttöjärjestelmä, korporaatiopalomuuri (Iptables), primaari DNS (intra- ja Internet; split DNS konfiguraatio), MTA (Mail Transfer Agent; Postfix) jne. Ratkaisun tietoturvallisuudessa käytetään MAC (Mandatory Access Control) SELinux ratkaisua korkeimmalla turvatasolla (ns. Strict policy)

10.8.2005 JRComplex on sopinut Linux asennuksista HP Itanium ympäristöön (ia64)

9.6.2005 JRComplex kommentoi porttiskannausta IT-viikossa to 9.6 numerossa

29.3.2005 JRComplex on sopinut Profix-kassajärjestelmän auditoinnista

16.3.2005 JRComplex on sopinut ASP mobiilin työryhmäratkaisun auditoinnista

18.2.2005 JRComplex on sopinut ohjelmistotietoturvatestaus palvelun auditoinnista

20.1.2005 JRComplex on sopinut tietoturvakoulutuksesta ja konsultoinnista liittyen Web yhteisöjen tietoturvahallintaan

2004

26.11.2004 JRComplex on sopinut Linux asennuksista Oracle 10g tietokanpalvelinympäristöön (RAC ja EMC CX300 levyjärjestelmät)

12.11.2004 JRComplex on sopinut RedHat Advanced Server konfiguroinnista (Qlogic fibre channel ajuri ja LVM-filesysteemit)

8.11.2004 JRComplex on sopinut Drupal CMS ratkaisun auditoinnista

27.8.2004 JRComplex on sopinut kymmenen luentopäivän laajuisesta tietoturvakoulutuskokonaisuudesta

18.8.2004 JRComplex on sopinut hakemistoratkaisujen konsultoinnista. Painopisteenä on eri vaihtoehtojen kriittinen tarkastelu ja OpenLDAP arviointi

30.7.2004 JRComplex luennoi Open Source tietoturvatyövälineistä Tietoturva ry:n tilaisuudessa 28.9.2004

27.5.2004 JRComplex on sopinut yhdeksän luentopäivän laajuisesta tietoturvakoulutuskokonaisuudesta

30.3.2004 JRComplex on sopinut tietoturva auditoinneista Web-ympäristössä. Auditoinnit sisältävät mm. lähdekoodiauditointia sekä haavoittuvuustestausta

30.3.2004 JRComplex on sopinut Windows-ympäristön tietoturva auditoinnista

18.3.2004 JRComplex luennoi Riskienhallinnasta Turun Tietojenkäsittely-yhdistyksen tilaisuudessa 16.3

5.1.2004 JRComplex on sopinut Linux asennuksista Oracle-tietokantapalvelimiin

2003

13.10.2003 JRComplex on sopinut ASP järjestelmän auditoinnista ja haavoittuvuustestauksesta

8.9.2003 JRComplex on sopinut Linux järjestelmän auditoinnista

29.8.2003 JRComplex on sopinut Tampereen teknillisen yliopiston kanssa Linux tietoturvallisuus koulutuksesta

16.5.2003 JRComplex esiintyy AtBusiness Communications Oyj:n tietoturvatorstai tilaisuudessa 12.6.2003. Luennon aiheena on Linux ja tietoturva

16.5.2003 JRComplex on sopinut julkishallinnon avainasiakkaan tietoturvallisuuskonsultoinnista