Sony Ericsson T630, USB Bluetooth, GPRS, Fujitsu-Siemens Amilo A Laptop ja Fedora 3

Kernelin päivitys

Bluetooth asetukset ja testaus

GPRS asetukset ja modeemiskriptit

Takaisin etusivulle

Tämä sivu on tarkoitettu kaikille Open Source ratkaisuista kiinnostuneille. Tällä sivulla kuvatulla tavalla sain GPRS:n toimimaan omassa kannettavassani, toivottavasti siitä on apua muillekin ;-) ps. Kommentteja ja korjauksia voi toki laittaa tulemaan

1. Kernelin päivitys

Käytössäni oli Fedora 3:n täysasennus. Bluetoothia varten latasin www.kernel.org:sta uusimman (silloin 2.6.11) kernelin, jonka kääsin tätä config-tiedostoa vasten. Syy kernelin päivittämiseen oli yksinkertaisesti se, että standardi kernelillä USB palikka ei toiminut. Config, jota vasten käänsin kernelin perustuu paketista kernel-2.6.9-1.667.src.rpm sorsien asennuksen jälkeen otettuun  /usr/src/linux/configs/kernel-2.6.9-i686.config-tiedostoon, johon lisäsin uuden kernelin mukana tuleet lisäykset lähinnä hyväksyen oletukset. Kernelin asennus meni seuraavien vaiheiden mukaisesti roottina:

 1. cd /sinne, missä paketti on/
 2. rpm -ivh kernel-2.6.9-1.667.src.rpm [asentaa kernel sorsat]
 3. rpmbuild -bp --target=noarch  /usr/src/redhat/SPECS/kernel-2.6.spec [asentaa kernel sorsat]
 4. cd /usr/src/ [siirrytään kernelin asennushakemistoon]
 5. ln -s redhat/BUILD/kernel-2.6.9/linux-2.6.9/ linux [symlinkkejä käyttöä helpottamaan]
 6. ln -s redhat/BUILD/kernel-2.6.9/linux-2.6.9/ linux-2.6.9 [symlinkkejä käyttöä helpottamaan]
 7. bzip2 -cd linux-2.6.11.tar.bz2 | tar xvf - -C /usr/src/ [puretaan kernel paketti]
 8. cd linux-2.6.11/ [siirrytään uuden kernelin hakemistoon]
 9. make mrproper [puhdistetaan ympäristö uutta käännöstä varten vanhoista rojuista]
 10.  cp ../Config-8_3_05_toimiva.config ./.config [Kopsaa konffi paikoilleen]
 11. make oldconfig
 12. make xconfig
 13. make all
 14. make modules_install
 15. make install
 16. /boot/grub/grub.conf Muutettu seuraavasti:
  • default=0
   timeout=5
   splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
   hiddenmenu
   title Fedora Core (2.6.11)
           root (hd0,1)
           kernel /vmlinuz-2.6.11 ro root=LABEL=/ 3 rhgb quiet pci=noacpi
  • 3 tarkoittaa käynnistystasoa 3, josta X:ään pääsee komennolla init 5
  • pci=noacpi estää käynnistysongelmat pcmcia laitteiden kanssa
Lisätietoja kernelin asennuksesta:www.mjmwired.net/resources/mjm-kernel-fc3.shtml

2. Bluetooth asetukset ja testaus

Bluetooth asetukset meni seuraavasti:

 1. hciconfig -a [tarkistaa Bluetooth tilaneen]
  • hci0:   Type: USB
           BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
           DOWN --> Interface siis alhaalla
           RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
           TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:0
           Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
           Packet type: DM1 DH1 HV1
           Link policy:
           Link mode: SLAVE ACCEPT
 2. hciconfig hci0 up
 3. hcid
 4. hciconfig -a [takistetaan uudestaan Bluetooth tilanne]
  • hci0:   Type: USB
           BD Address: 00:09:DD:20:10:FD ACL MTU: 192:8  SCO MTU: 64:8
           UP RUNNING PSCAN ISCAN --> Interface on noussut pystyyn
           RX bytes:113 acl:0 sco:0 events:15 errors:0
           TX bytes:304 acl:0 sco:0 commands:14 errors:0
           Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
           Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
           Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
           Link mode: SLAVE ACCEPT
           Name: 'fc3-0'
           Class: 0x120104
           Service Classes: Networking, Object Transfer
           Device Class: Computer, Desktop workstation
           HCI Ver: 1.1 (0x1) HCI Rev: 0x175 LMP Ver: 1.1 (0x1) LMP Subver: 0x175
           Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
 5. hcitool scan
  • Scanning ...
           00:0F:DE:BD:4E:29       T630 --> Jep, puhelin löytyy :-)
 6. sdptool search DUN
  • Inquiring ...
   Searching for DUN on 00:0F:DE:BD:4E:29 ...
   Service Name: Dial-up Networking
   Service RecHandle: 0x10000
   Service Class ID List:
     "Dialup Networking" (0x1103)
     "Generic Networking" (0x1201)
   Protocol Descriptor List:
     "L2CAP" (0x0100)
     "RFCOMM" (0x0003)
       Channel: 1 --> Tämä on viimeinen numero kohdassa 8)
   Profile Descriptor List:
     "Dialup Networking" (0x1103)
       Version: 0x0100
 7. l2ping 00:0F:DE:BD:4E:29
  • Ping: 00:0F:DE:BD:4E:29 from 00:09:DD:10:30:FD (data size 20) ...
   0 bytes from 00:0F:DE:BD:4E:29 id 200 time 59.80ms
   0 bytes from 00:0F:DE:BD:4E:29 id 201 time 45.33ms
   0 bytes from 00:0F:DE:BD:4E:29 id 202 time 40.32ms
   3 sent, 3 received, 0% loss
 8. rfcomm bind 0 00:0F:DE:BD:4E:29 1
 9. rfcomm show
  • rfcomm0: 00:0F:DE:BD:4E:29 channel 1 clean
Lisätietoja Bluetooth asentamisesta:www.niemueller.de/wiki/?GPRSviaBluetooth

3. GPRS asetukset ja modeemiskriptit

GPRS:ää varten käytän seuraavia konffeja:
Muista tarkistaa, mitä DNS palvelimia GPRS käyttää ja tehdä asianmukaiset konffit /etc/resolv.conf tiedostoon. Muista myös tarkistaa, että ppp0 on uusi default reitti (route -n). Muista myös virittää puhelimen asetukset kohdalleen ja muuttaa ylläolevat skriptit omaan liittymääsi ja puhelimeesi sopiviksi.


Käyttö tapahtuu seuraavasti:
 1. USB palikka kiinni ja puhelimesta Bluetooth päälle
 2. Ajetaan alustus: /sbin/ifup-pre-local GPRS
 3. Nostetaan verkko pystyyn: /sbin/ifup GPRS
 4. Suljetaan verkko: /sbin/ifdown GPRS