jouni.rosenlof@jrcomplex.fi

Referenssit

"Complex World Needs Simple Solutions"

REFERENSSIT

Löydät tältä sivulta kaikki JRComplex Oy:n tekemät asiakastyöt vuodesta 2003 lähtien. 

”Alusta loppuun ammattimaisesti ja tehokkaasti suoritettu palvelun testaus ja lopputuloksena ytimekäs, selkeä loppuraportti. Kiitos! Stefan Lönnqvist, IT Manager Svea Eknomi (2015)

JRComplex on sopinut mobiiliapplikaation kehityshankkeesta androidille

2018

JRComplex on suorittanut haavoittuvuustestauksen Svea Ekonomin järjestelmään

2018

Svea Ekonomi

JRComplex on sopinut Tietosuojavastaavan tehtävistä Valuecode Oy:n kanssa.

2018

Valuecode Oy

JRComplex on suorittanut haavoittuvuustestauksen ja murtautui onnistuneesti asiakasjärjestelmään. Erityispiirteenä PHP.

2017

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on suorittanut haavoittuvuustestauksen Turun kaupungin järjestelmään

2017

Turun kaupunki

JRComplex on suorittanut mobiiliratkaisun haavoittuvuustestauksen ja onnistuneesti murtautui applikaatioon, erityispiirteenä Android ja React Native

2017

Mobiiliratkaisun haavoittuvuustestaus

JRComplex on tehnyt forensics analyysin linux työasemaan tietomurtoepäily tilanteessa.

2017

Forensics analyysi

JRComplex on sopinut ajanvarausjärjestelmän haavoittuvuustestauksesta, erityispiirteenä Microsoft teknologiat

2017

Ajanvarauksen haavoittuvuustestaus

JRComplex on suorittanut Drupal CMS ratkaisun teknisen auditoinnin, erityispiireteenä custom modulien lähdekoodiauditointi. Asiakas oli Turun kaupunki.

2017

Turun kaupunki

JRComplex on suorittanut haavoittuvuustestauksen terveyspalveluihin kuuluvaan www -järjestelmään, erityispiirteenä MEAN Stack, REST APi ja CORS hyökkäykset.

2016

Terveyspalveluiden järjestelmä

JRComplex on sopinut SSO ratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä SAML.

2016

Auditointi

JRComplex on konsultoinut valtionhallinnon organisaatiota liittyen VRK:n SSL Sertifikaatteihin.

2016

Valtionhallinnon organisaatio

JRComplex on suorittanut web applikaation haavoittuvuustestauksen.

2015

Svea Ekonomi

”Tykkäsin siitä lähestymistavasta joka sulla oli, että asiantuntija tekee oikean työn vs. sitten se lähestymistapa että laitetaan jotain skannereita hakkaamaan tyhmänä jotain requja” Carla Nuutinen, Ohjelmistokehittäjä,

JRComplex on konsultoi Libreswan / Ubuntu LTS IPSec VPN ratkaisua.

2015

There Corporation Oy

JRComplex on päivittänyt Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen HA klusterin.

2015

Puolustushallinnon Rakennuslaitos

JRComplex työskenteli vaativien korkean käytettävyyden pilvi- ja HA hankkeiden parissa.

2014

Puolustushallinnon Rakennuslaitos

JRComplex on kouluttanut HA -ratkaisuja

2014

JRComplex on kouluttanut tietoturvaa

2014

JRComplex on onnistuneesti palauttanut datan vaativassa projektissa.

2014

Datan palautus

JRComplex on suorittanut useita Linux-tukipalveluita useammille asiakkailleen.

2014

Linux tukipalvelut, useita yrityksiä

JRComplex on sopinut SLES 11 klusteroinnin konsultoinnista erityispiirteenä globaalin palveluntuottajan tekniset osaamishaasteet. Tämän projektin parissa JRComplex Oy työskenteli kaksi vuotta, erityispiirteenä erittäin korkean käytettävyyden vaatimus ja korostettu tietoturvallisuustaso.

2013 – 2015

JRComplex on kouluttanut SLES Pacemaker klusterointia (30.-31-5.)

2013

JRComplex on kouluttanut SLES Pacemaker klusterointia (19.-20.3.)

2013

Koulutus

JRComplex on sopinut SLES Ocfs2 + DRBD klusteriratkaisun asentamisesta.

2013

JRComplex on sopinut erittäin korkean käytettävyysvaatimuksen SLES klusteriratkaisun asentamisesta ja konsultoinnista, erityispiirteenä Xen virtualisointi, SUSE Studio Appliance tuotanto ja Cloud Manager työkuormien hallinta. 

2013

JRComplex on sopinut turvaluokitellun ympäristön konsultoinnista.

2012

JRComplex on sopinut PHP applikaation auditoinnista, erityispiirteenä lähdekoodiauditointi sekä ajoympäristönä toimivan virtuaalipilven katselmointi.

2012

JRComplex on sopinut erään merkittävän teknistä tietoturva-auditointia tekevän kilpailijan loppuraportin kommentoinnista loppuasiakkaalle eritysipiirteenä haitan aiheuttaminen liiketoiminnalle väitetyillä olemattomilla haavoittuvuuksilla.

2012

JRComplex on sopinut NetIQ Cloud Manager pilvihallintatuotteen käyttöönottoprojektista joka jakaantuu kolmeen asennusvaiheeseen.

2012

JRComplex on sopinut tietoturvakonsultoinnista erityispiirteenä kokonaisvaltainen tietoturvallisuuden hallinta.

2012

JRComplex on sopinut korkean käytettävyyden klusteroinnin konsultoinnista, erityispiirteenä SUSE ja SLES 11 teknologiat. 

2012

JRComplex on sopinut Escenic CMS ympäristön haavoittuvuus-testauksesta

2012

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut Drupal CMS ympäristön haavoittuvuus-testauksesta, erityispiirteenä lähdekoodiauditointi.

2012

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut PHP applikaation auditoinnista, erityispiirteenä haavoittuvuustestaus ja lähdekoodiauditointi. 

2012

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut PHP Applikaation auditoinnista, eritysipiirteenä lähdekoodiauditointi.

2011

Auditointi

JRComplex on sopinut tietomurtotapuksen tutkinnasta, erityispiirteenä SQL Injection.

2011

Tietomurto

JRComplex on sopinut PHP applikaation haavoittuvuus-testauksesta

2011

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut virtualisoinnin suorituskyky- ja arkkitehtuuri-konsultoinnista. 

2011

Arkkitehtuurikonsultointi

JRComplex on sopinut verkkokaupparatkaisun haavoittuvuus-testauksesta

2011

Verkkokaupan haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut terveyssektorin järjestelmän haavoittuvuus-testauksesta

2011

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut mediapalvelun haavoittuvuus-testauksesta

2011

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut Java-pohjaisen WWW -järjestelmän haavoittuvuustestauksen kolmannesta vaiheesta.

2011

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut Pacemaker korkeankäytettävyyden klusteroinnin ja Xen virtualisoinnin konsultoinnista globaalille palveluntuottajalle.

2011

Globaali palveluntuottaja

JRComplex on sopinut työasemavirtualisointi-ratkaisun konsultoinnista, erityispiirteenä korostettu virtuaaliympäristöjen tietoturva-suojaus.

2011

Konsultointi

JRComplex on sopinut fyysisten- ja vmware virtuaalikoneiden migraatiotuotteen, PlateSpin Migrate konsultoinnista. Hankkeessa konvertointiin järjestelmiä Xen virtuaalikoneiksi

2011

Konsultointi

JRComplex on sopinut Java pohjaisen WWW-järjestelmän jatkotestauksesta korjausten ja kovennusten jälkeen.

2011

Testaus

JRComplex on sopinut Java pohjaisen www-ympäristön lähdekoodiauditoinnista sekä haavoittuvuus-testauksesta

2011

Lähdekoodiauditointi ja haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut PHP applikaation lähdekoodiauditoinnista sekä haavoittuvuus-testauksesta

2011

Lähdekoodiauditointi ja haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut virtuaalipilvien hallintatuotteen Orchestration koulutuksesta.

2011

Koulutus

JRComplex on sopinut korkean käytettävyyden klusteriratkaisun sekä siihen liittyvän virtuaalikoneiden hallintakerroksen toimittamisesta SUSE teknologioilla (SLES 11, HAE, PlateSPin Orchestration).

2011

JRComplex on sopinut kolmen www-palvelun haavoittuvuustestauksesta, erityispiirteenä FLASH, PHP ja henkilörekisterit.

2010

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on esiintyi Open Solutions Seminaarissa 

2010

JRComplex esiintyi Novell Summit seminaarissa

2010

JRComplex on sopinut haku-toteutuksen (search engine) auditoinnista.

2010

Auditointi

JRComplex on sopinut sovellusrajapinnan auditoinnista, erityispiirteenä sosiaaliset mediat.

2010

Auditointi

JRComplex on sopinut ns. Private Cloud pilviympäristön toteuttamisesta keskisuurelle organisaatiolle.

2010

Keskisuuri kotimainen yritys

JRComplex on sopinut Microsoft Sharepoint ratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä SQL yhteydet ja sessiohallinta.

2010

Auditointi

JRComplex on sopinut Jabber toteutuksen oikeuksien testaamisesta

2010

Testaus

JRComplex on sopinut tietovuodon riskin analysoinnista eräässä web-järjestelmässä, erityispiirteenä Openldap

2010

Analysointi

JRComplex on sopinut tietoturvakoulutuksesta.

2010

Koulutus

JRComplex on sopinut tietomurtotapauksen tutkinnasta, erityispiirteenä Voip teknologiat

2010

Tietomurto

JRComplex on sopinut virtualisoidun klusteriratkaisun asentamisesta, erityispiirteenä SLES 11, Xen, ocfs2, Pacemaker sekä Netware palveluiden migraatio klusteroituun ja virtualisoituun OES2 server ympäristöön

2010

JRComplex on sopinut videoneuvotteluratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä extranet palvelut

2009

Auditointi

JRComplex on sopinut kolmen teollisuuslaitoksen tietoturvakonsultoinnista

2009

Tietoturvakonsultointi

JRComplex on sopinut sisällönhallintaratkaisujen auditoinnista, erityispiirteenä open source teknologiat ja Drupal CMS

2009

Auditointi

JRComplex on sopinut kommunikaatioratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä Jabber/Openfire opensource teknologiat

2009

Auditointi

JRComplex on sopinut sisällönhallintaratkaisujen auditoinnista, erityispiirteenä open source teknologiat ja Drupal CMS

2009

Auditointi

JRComplex puhui Novell Summit 09-
tilaisuudessa haavoittuvuus-testauksesta 

2009

JRComplex on sopinut kahden www applikaation auditoinnista, erityispiirteenä .NET arkkitehtuuri

2009

Auditointi

JRComplex on sopinut PHP applikaation uudelleen auditoinnista havaittujen puutteiden korjausten jälkeen

2009

Auditointi

JRComplex on sopinut merkittävän kokoluokan www ratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä auditoinnin jakaminen eri tuotekehitysvaiheisiin

2008

Auditointi

JRComplex on sopinut PHP/Linux applikaation auditoinnista, erityispiirteenä organisaation oma koodaama kokonaisuus

2008

Auditointi

JRComplex on sopinut PHP/Linux applikaation auditoinnista, erityspiirteenä Zend PHP ja Drupal CMS ratkaisu

2008

Auditointi

JRComplex on sopinut merkittävän kokoluokan www palvelun ohjelmistokomponentin haavoittuvuus-testauksesta, erityspiirteenä integraatiorajapinta toiseen organisaatioon sekä löydettyjen haavoittuvuuksien paikkausten auditointi

2008

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut sulautetun Linux järjestelmän haavoittuvuus-testauksesta

2008

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut Linux järjestelmän tietoturvakovennuksesta, erityispiirteenä kaupallinen www applikaatio yhdistettynä Linux alustaan

2008

Tietoturvakovennus

JRComplex on sopinut www palvelun haavoittuvuus-testauksesta, erityispiirteenä Microsoft teknologiat

2008

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut tiedostojenvaihtoon eri organisaatioiden välillä tarkoitetun järjestelmän auditoinnista

2008

Auditointi

JRComplex on sopinut asiantuntija-konsultoinnista tietoturvatapahtumien seurantahankkeessa

2008

Konsultointi

JRComplex on sopinut kaupallisen julkaisujärjestelmän auditoinnista

2008

Auditointi

JRComplex on sopinut www sivuston haavoittuvuus-testauksesta

2008

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut www ratkaisun haavoittuvuus-testauksesta

2008

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut openSSH erityisominaisuuksien koulutuksesta

2008

Koulutus

JRComplex on sopinut tuotantojärjestelmän auditoinnista. Erityispiirteenä RedHat teknologialla klusteroitu back end ja satojen käyttäjien client server ratkaisu

2008

Auditointi

JRComplex on sopinut tietomurtotapauksen tutkinnasta

2008

Tietomurto

JRComplex on sopinut virtualisoidun korkeankäytettävyyden klusteriratkaisun asennuksesta. Eritysipiirteenä Suse Linux Enterprise Server teknologiat (Xen, Ocfs2, Heartbeat2)

2008

JRComplex on sopinut www-portaalin haavoittuvuus-testauksesta, erityispiirteenä Orion J2EE applikaatioalusta

2007

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut YIT Tietotekniikka Oy:n kanssa Xen virtualisoinnin koulutuksesta Suse Enterprise Server teknologia-alustalla

2007

YIT Tietotekniikka Oy

JRComplex on sopinut sulautetun linux pohjaisen turvalaiteratkaisun teknisestä auditoinnista

2007

Tekninen auditointi

JRComplex on sopinut Tietopiiri Oy:n kanssa virtualisoinnin konsultoinnista

2007

Tietopiiri Oy

JRComplex on sopinut XEN virtuaaliympäristön asennuksen tarkastamisesta

2007

JRComplex on sopinut kaupallisen J2EE ratkaisun auditoinnista, erityispiirteenä JBOSS ja Resin J2EE ajoalustat

2007

Auditointi

JRComplex on sopinut kertoo COSS seminaarissa 31.5 ohjelmistojen valinnasta tietoturvakriittisiin ympäristöihin

2007

JRComplex on sopinut kertoo XEN virtualisoinnista uudessa Systeemityölehdessä N:o 2/2007

2007

JRComplex on sopinut teknisestä auditoinnista, erityispiirteenä LAN verkkotestaus, sähköpostin haittaohjelmien läpäisyn testaus sekä organisaation Internet palveluiden haavoittuvuustestaus

2007

JRComplex on sopinut verkkokauppa-järjestelmän auditoinnista, erityispiirteenä monitoimittaja- sekä moniapplikaatioympäristö

2007

Auditointi

JRComplex on sopinut auditoinnin määrittelystä

2007

JRComplex onesiintyi yhteistyössä SAIMA soft&people Oy:n kanssa Novell Summit 2007 seminaarissa Jyväskylässä, aiheena Xen virtualisointi SLES 10:llä

2007

JRComplex on sopinut Linux ratkaisun suorituskyky-konsultoinnista

2007

Konsultointi

JRComplex on sopinut ASP-palveluja tuottavan tuotantoympäristön virtualisoinnista Suse Enterprise Linux 10 alustoilla ja Xen virtualisointitekniikalla. Erityispiirteenä Java applikaatioympäristö, ulkoiset levyjärjstelmät ja Dell Blade hardware ratkaisu

2007

JRComplex on sopinut kriittisen terminaalikäyttöisen kassajärjestelmän SSH konsultoinnista

2007

Konsultointi

JRComplex on sopinut mobiilin raportointiratkaisun auditoinnista. Erityispiirteenä Windows alusta, .NET applikaatioympäristö ja erityisen korkea luottamuksellisuus-vaatimus

2006

Auditointi

JRComplex on sopinut kaupallisen J2EE sisällönhallintaratkaisun auditoinnista. Erityispiirteenä mm. JBoss J2EE application server, Resin J2EE application server, klusteroitu MySQL ja RedHat Enterprise Server alusta

2006

JRComplex on sopinut Mobile Device Management ratkaisun auditoinnista

2006

Auditointi

JRComplex on sopinut Nokia Business Center mobiilisähköposti-ratkaisun haavoittuvuus-testauksesta

2006

Haavoittuvuustestaus

JRComplex on sopinut Notes Domino ASP sovellusratkaisun auditoinnista

2006

JRComplex on sopinut Nokia Business Center (NBC) mobiilisähköposti-ratkaisun auditoinnista
2006

JRComplex on sopinut SELinux koulutuksesta Tietoenatorin kanssa

2006

TietoEnator

JRComplex on sopinut Prima HRM järjestelmän auditoinnista, erityispiirteenä Oracle tietokannan auditointi

2006

JRComplex on sopinut SELinux tietoturva-mahdollisuuksien luennosta korkeantason tietoturvapäättäjille ja asiantuntijoille

2006

JRComplex on sopinut henkilöstöhallintoon liittyvän ASP järjestelmän auditoinnista. Erityispiirteenä mm. Java/Tomcat sovellusympäristö sekä ulkoistettujen palveluntuottajien tietoturvahallinnan arviointi

2005

JRComplex on sopinut erittäin korkean turvallisuustason Linux palvelimen asennuksesta. Erityispiirteenä mm. Centos 4.1 käyttöjärjestelmä, korporaatiopalomuuri (Iptables), primaari DNS (intra- ja Internet; split DNS konfiguraatio), MTA (Mail Transfer Agent; Postfix) jne. Ratkaisun tietoturvallisuudessa käytetään MAC (Mandatory Access Control) SELinux ratkaisua korkeimmalla turvatasolla (ns. Strict policy)

2005

JRComplex on sopinut Linux asennuksista HP Itanium ympäristöön (ia64)

2005

JRComplex kommentoi porttiskannausta IT-viikossa to 9.6 numerossa

2005

JRComplex on sopinut Profix-kassajärjestelmän auditoinnista

2005

JRComplex on sopinut ASP mobiilin työryhmäratkaisun auditoinnista

2005

JRComplex on sopinut ohjelmistotietoturvatestaus palvelun auditoinnista

2005

JRComplex on sopinut tietoturvakoulutuksesta ja konsultoinnista liittyen Web yhteisöjen tietoturvahallintaan

2005

JRComplex on sopinut Linux asennuksista Oracle 10g tietokanpalvelin-ympäristöön (RAC ja EMC CX300 levyjärjestelmät)

2004

JRComplex on sopinut RedHat Advanced Server konfiguroinnista (Qlogic fibre channel ajuri ja LVM-filesysteemit)

2004

JRComplex on sopinut Drupal CMS ratkaisun auditoinnista

2004

JRComplex on sopinut kymmenen luentopäivän laajuisesta tietoturva-koulutuskokonaisuudesta

2004

JRComplex on sopinut hakemistoratkaisujen konsultoinnista. Painopisteenä on eri vaihtoehtojen kriittinen tarkastelu ja OpenLDAP arviointi

2004

JRComplex luennoi Open Source tietoturvatyövälineistä Tietoturva ry:n tilaisuudessa 28.9.2004

2004

JRComplex on sopinut yhdeksän luentopäivän laajuisesta tietoturva-koulutuskokonaisuudesta

2004

JRComplex on sopinut tietoturva auditoinneista Web-ympäristössä. Auditoinnit sisältävät mm. lähdekoodiauditointia sekä haavoittuvuustestausta

2004

JRComplex on sopinut Windows-ympäristön tietoturva auditoinnista

2004

JRComplex luennoi Riskienhallinnasta Turun Tietojenkäsittely-yhdistyksen tilaisuudessa 16.3

2004

JRComplex on sopinut Linux asennuksista Oracle-tietokantapalvelimiin

2004

JRComplex on sopinut ASP järjestelmän auditoinnista ja haavoittuvuus-testauksesta

2003

JRComplex on sopinut Linux järjestelmän auditoinnista

2003

JRComplex on sopinut Tampereen teknillisen yliopiston kanssa Linux tietoturvallisuus koulutuksesta

2003

Tampereen Teknillinen Yliopisto

JRComplex esiintyy AtBusiness Communications Oyj:n tietoturvatorstai tilaisuudessa 12.6.2003. Luennon aiheena on Linux ja tietoturva

2003

JRComplex on sopinut julkishallinnon avainasiakkaan tietoturvallisuus-konsultoinnista

2003